Category: Uncategorized

Không ai chịu trách nhiệm cho thành công của bạn ngoại trừ chính bạn! 99% thất bại đến từ sự đổ lỗi, trốn tránh và thiếu trách nhiệm. Và người không có trách nhiệm là người ...

READ MORE +