News

Check out market updates

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CĂN HỘ CARA RIVERVIEW

cara_riverview-8
  1. Phương thức thanh toán 1:
  Thời gian Số tiền / Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
Thanh toán Tiền Đặt Cọc
Ký Phiếu đăng ký giữ chỗ 50 triệu đồng
Lần 1 Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 10% Bao gồm số tiền 50 triệu đồng
Lần 2 Ngay sau 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 10%
Thanh toán tiền mua căn hộ
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán 20% Bao gồm số tiền đặt cọc Lần 1 + Lần 2
Đợt 2 Ngay sau 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán 10%
Đợt 3 Ngay sau 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 2 10%
Đợt 4 Ngay sau 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 3 10%
Đợt 5 Ngay sau 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 4 10%
Đợt 6 Ngay sau 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 5 10%
Đợt 7 Thông báo bàn giao căn hộ 25%
Đợt 8 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 5%
Tổng cộng 100%  

 

  1. Phương thức thanh toán 2:
  Thời gian Số tiền / Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
Thanh toán Tiền Đặt Cọc
  Ký Phiếu đăng ký giữ chỗ 50 triệu đồng
Lần 1 Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 10% Bao gồm số tiền 50 triệu đồng
Lần 2 Ngay sau 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 10%
Thanh toán tiền mua căn hộ
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán 20% Bao gồm số tiền đặt cọc Lần 1 + Lần 2
Đợt 2 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 1 10%
Đợt 3 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 4 10%
Đợt 4 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 8 10%
Đợt 5 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 12 10%
Đợt 6 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 15 10%
Đợt 7 Thông báo bàn giao căn hộ 25%
Đợt 8 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 5%
Tổng cộng 100%  

 

  1. Phương thức thanh toán 3:
 Đợt Thời gian Số tiền / Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
Thanh toán Tiền Đặt Cọc
  Ký Phiếu đăng ký giữ chỗ 50 triệu đồng
Lần 1 Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 70% Bao gồm số tiền 50 triệu đồng
Thanh toán tiền mua căn hộ
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán 70% Bao gồm số tiền đặt cọc Lần 1
Đợt 2 Thông báo bàn giao căn hộ 25%
Đợt 3 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 5%
Tổng cộng 100%  

Ghi chú:

  • Khi khách hàng lựa chọn PTTT 3 thì khách hàng được chiết khấu 3,5%/giá bán căn hộ chưa VAT.
  1. Phương thức thanh toán 4:
 Đợt Thời gian Số tiền / Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
Thanh toán Tiền Đặt Cọc
  Ký Phiếu đăng ký giữ chỗ 50 triệu đồng
Lần 1 Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 50% Bao gồm số tiền 50 triệu đồng
Thanh toán tiền mua căn hộ
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán 50% Bao gồm số tiền đặt cọc Lần 1
Đợt 2 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 1 10%
Đợt 3 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 4 10%
Đợt 4 Thông báo bàn giao căn hộ 25%
Đợt 5 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 5%
Tổng cộng 100%  

Ghi chú:

Khi khách hàng lựa chọn PTTT 4 thì khách hàng được chiết khấu 2,0%/giá bán căn hộ chưa VAT

dat-nen-trung-tam-hanh-chinh-quan-9

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CĂN HỘ CARA RIVERVIEW
5 (100%) 1 vote