PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CĂN HỘ CARA RIVERVIEW

cara_riverview-8
  1. Phương thức thanh toán 1:
  Thời gian Số tiền / Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
Thanh toán Tiền Đặt Cọc
Ký Phiếu đăng ký giữ chỗ 50 triệu đồng
Lần 1 Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 10% Bao gồm số tiền 50 triệu đồng
Lần 2 Ngay sau 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 10%
Thanh toán tiền mua căn hộ
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán 20% Bao gồm số tiền đặt cọc Lần 1 + Lần 2
Đợt 2 Ngay sau 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán 10%
Đợt 3 Ngay sau 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 2 10%
Đợt 4 Ngay sau 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 3 10%
Đợt 5 Ngay sau 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 4 10%
Đợt 6 Ngay sau 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 5 10%
Đợt 7 Thông báo bàn giao căn hộ 25%
Đợt 8 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 5%
Tổng cộng 100%  

 

  1. Phương thức thanh toán 2:
  Thời gian Số tiền / Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
Thanh toán Tiền Đặt Cọc
  Ký Phiếu đăng ký giữ chỗ 50 triệu đồng
Lần 1 Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 10% Bao gồm số tiền 50 triệu đồng
Lần 2 Ngay sau 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 10%
Thanh toán tiền mua căn hộ
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán 20% Bao gồm số tiền đặt cọc Lần 1 + Lần 2
Đợt 2 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 1 10%
Đợt 3 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 4 10%
Đợt 4 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 8 10%
Đợt 5 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 12 10%
Đợt 6 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 15 10%
Đợt 7 Thông báo bàn giao căn hộ 25%
Đợt 8 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 5%
Tổng cộng 100%  

 

  1. Phương thức thanh toán 3:
 Đợt Thời gian Số tiền / Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
Thanh toán Tiền Đặt Cọc
  Ký Phiếu đăng ký giữ chỗ 50 triệu đồng
Lần 1 Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 70% Bao gồm số tiền 50 triệu đồng
Thanh toán tiền mua căn hộ
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán 70% Bao gồm số tiền đặt cọc Lần 1
Đợt 2 Thông báo bàn giao căn hộ 25%
Đợt 3 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 5%
Tổng cộng 100%  

Ghi chú:

  • Khi khách hàng lựa chọn PTTT 3 thì khách hàng được chiết khấu 3,5%/giá bán căn hộ chưa VAT.
  1. Phương thức thanh toán 4:
 Đợt Thời gian Số tiền / Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
Thanh toán Tiền Đặt Cọc
  Ký Phiếu đăng ký giữ chỗ 50 triệu đồng
Lần 1 Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 50% Bao gồm số tiền 50 triệu đồng
Thanh toán tiền mua căn hộ
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán 50% Bao gồm số tiền đặt cọc Lần 1
Đợt 2 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 1 10%
Đợt 3 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 4 10%
Đợt 4 Thông báo bàn giao căn hộ 25%
Đợt 5 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 5%
Tổng cộng 100%  

Ghi chú:

Khi khách hàng lựa chọn PTTT 4 thì khách hàng được chiết khấu 2,0%/giá bán căn hộ chưa VAT

dat-nen-trung-tam-hanh-chinh-quan-9

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CĂN HỘ CARA RIVERVIEW
5 (100%) 1 vote

Thanh Hải Land

Tôi là Thanh Hải. Đại diện truyền thông của nhóm Thanh Hải Land và các công sự, chúng tôi chuyên phân tích đánh giá & chia sẽ về Bất Động Sản. Chúng tôi là nhóm chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản hoạt động phi lợi nhuận. Chúng tôi dùng những trải nghiệm và kiến thức của mình để đưa ra những góc nhìn đa chiều về các dự án, giúp khách hàng có được nhiều thông tin bổ ích khi quyết định mua bất động sản. Mọi thông tin chúng tôi đưa ra được đội ngũ Cộng Sự phân tích kĩ lưỡng, và thông tin chuẩn nhất từ Chủ đầu tư đến cho khách hàng, và Thanh Hải là chủ biên của Website này. HOTLINE : 0901475986 - Thanh Hải EMAIL : thanhhai.ffb@gmail.com